SUSA erbjuder ett en digital metod för eventdiplomering- SUSA:s metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. För att garantera en lägstanivå så har SUSA valt ut åtta målområden som det är obligatoriskt att genomföra åtgärder inom.

  • SUSA:s eventdiplomering bygger på att arrangören, eller eventet abonnerar på ett digitalt verktyg direkt av SUSA.
  • Arrangören/eventet kan sedan ta hjälp av valfri rådgivare för att anpassa eventet.
  • Tredjepartsrevision genomförs varje år, det betyder att revisorn måste vara godkänd av SUSA, men den får inte ha varit den som varit rådgivare, eller arbeta på samma ställe som den som varit rådgivare.

Läs mer om eventmetoden