Eventmetod

SUSA har en digital metod för hållbarhetsanpassat event

Hållbarhetsanpassat event

SUSA erbjuder ett en digital metod för eventdiplomering-SUSA:s metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. För att garantera en lägstanivå så har SUSA valt ut åtta målområden som det är obligatoriskt att genomföra åtgärder inom.

 • SUSA:s eventdiplomering bygger på att arrangören, eller eventet abonnerar på ett digitalt verktyg direkt av SUSA.
 • Arrangören/eventet kan sedan ta hjälp av valfri rådgivare för att anpassa eventet.
 • Tredjepartsrevision genomförs varje år, det betyder att revisorn måste vara godkänd av SUSA, men den får inte ha varit den som varit rådgivare, eller arbeta på samma ställe som den som varit rådgivare.
Agenda 2030

Flexibilitet och eventspecifikt

Metoden är uppbyggd utifrån att arrangören ska arbeta med de målområden i Agenda 2030 som är viktigast utifrån det aktuella eventet som ska genomföras.

 

 • Prioritering och rangordning utifrån eventet
 • Åtgärder som utgår från eventets viktigaste områden
 • Ledningssystemtänk

Introduktionsfilm om eventdiplomeringen

I denna film  berättar vi om hur eventdiplomeringen är uppbyggd och processen att diplomeras.

Metodens uppbyggnad

Det digitala verktyget är uppdelat på sex flikar, där arrangören arbetar i fem av dem. Flik fem är revisorns flik, där de fyller i hur eventet motsvarar kraven.

 1. Kontaktinformation
 2. Organisation och planering
 3. Engagemang och delaktighet
 4. Agenda 2030
 5. Revision
 6. Utvärdering​

Licenskostnader för det digitala verktyget

SUSA administrerar och delar ut tillgången till det digitala verktyget. Vi har två typer av licenser, det ena är för engångsevent- event som genomförs vid ett tillfälle, alternativt en gång per år. Det andra alternativet är arrangörslicens, där arrangörer som anordnar flera event per år abonnerar på verktyget.

Typ av arrangör

Årlig abonnemangsavgift till SUSA

Kommentar

Engångsevent 3 000 kr Eventet genomförs vid ett tillfälle

Arrangörslicens 

(1 event ingår)

Förbinder arrangören i 3 år

5 000 kr En arrangör som till exempel kommunala destinationsbolag, eventarrangörsföretag, mässarrangörer etc. som anordnar flera event om året.

 – Eventlicens för arrangörer

1 000 kr Kostnad för tillkommande event som använder verktyget, utöver den som ingår i arrangörslicensen.