Om SUSA

Vi arbetar med att utveckla och förvalta standarder och metoder under parollen – Standarder för en hållbar framtid.

Standarder och metoder

SUSA förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar standarderna:

 • Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning​
 • Svensk Kvalitetsbas kravstandard för kvalitetsledning​
 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete
 • SUSA –hållbarhetsanpassat event​

Revisorer

SUSA arbetar med att utbilda och granska revisorer i enlighet med våra standarder​ och metoder.

 

 • Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning​
 • Svensk Kvalitetsbas kravstandard för kvalitetsledning​
 • Hållbarhetsanpassat event

Utfärdare av diplom

SUSA arbetar med att granska och godkänna utfärdare​ enligt:

 

 • Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning​
 • Svensk Kvalitetsbas kravstandard för kvalitetsledning
 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete, ledningssystem för hållbarhet

Vår målsättning – Standarder för en hållbar framtid

Standarderna och metoderna ska:

 • användas ​
 • spridas​
 • och vara erkända​

​För att det ska hända vill SUSA växa både genom fler medlemmar, fler diplomerade verksamheter och hållbarhetsanpassade event.​

Agenda 2030

Historik

00-tal

Föreningen SUSA – Sustainable standards historia började i början av 00-talet när flera aktörer i Sverige, såsom Göteborgs stad, Stockholms stad, Järfälla kommun FR 2000 med flera, började samarbeta om att ta fram en gemensam standard för miljödiplomering.

2005

Det resulterade i att Föreningen Svensk Miljöbas bildades 2005 och den första standarden antogs.

2015

Svensk Kvalitetsbas bildades 2015, som ett resultat av samarbete mellan Cowi AB, Miljöstegen, RSM&CO AB, SEE U, Sustema, Yggdrasil och Miljökompassen AB. Den första kvalitetsledningsstandarden antogs 2016.

2021

2021 var tiden mogen för de två föreningarna att slås ihop under namnet SUSA – Sustainable Standards med den gemensamma visionen – Standarder för en hållbar framtid. ​

SUSA:s syfte och uppgift

 • Verka för en hållbar utveckling i kommersiella, offentliga och ideella verksamheter​
 • Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet ​
 • Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg ​
 • Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter​
 • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen ​
 • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt