Styrelse och revisionsråd

SUSA:s styrelse

Ordförande

Annika Johansson, Stegen Ek. För
E-post: annika.johansson@tastegen.se
Tfn: 0707-91 28 90

Kassör och ledamot

Ida Olofsson – Amio konsult AB
E-post: ida@amiokonsult.se
Tfn: 0733-441046

Ledamot

Johan Larsson, EHS-Solutions AB
E-post: johan@miljodiplomsyd.se
Tfn: 070-6699741

Sekreterare

Annalena Sjölund, Miljökompassen AB
E-post: annalena@miljokompassen.se
Tfn:0703-15 60 70

Ledamot och revisionsråd

Maria Hedqvist – Ecosustain i Kungälv AB
E-post: maria.hedqvist@ecosustain.se
Tfn: 0709-18 19 21

Suppleant

Daniel Johansson, Utvecklamera EDJ AB
E-post: daniel@utvecklamera.se
Tfn: 070-1603603

Vice ordförande och revisionsråd

Karin Hanses – Sustema AB
E-post: karin.hanses@sustema.se
Tfn: 0709-994111

Ledamot och revisionsråd

Hanna Norrman Andersson, SEE U Halmstad AB
E-post: hanna.norrman@seeu.se
Tfn: 0703-556801

Suppleant och revisionsråd

Kristian Hellström – Örebro kommun
E-post: kristian.hellstrom@orebro.se
Tfn:019-21 14 68

Adress:

SUSA – Sustainable Standards
Drakenbergsgatan 27, nb
117 41 Stockholm

E-post:

hej(a)susa.nu

Revisionsråd

Revisionsrådet är en instans för:

  • allmänna frågor som gäller revisorer och revision
  • handläggning av ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen
  • klagomål gällande revisorer och utfärdare

 

Ledamöter i revisionsrådet

Karin Hanses – Sustema AB, samordnare
Tfn: 0709-994111

Hanna Norrman Andersson, SEE U Halmstad AB
Tfn: 0703-556801

Maria Hedqvist – Ecosustain i Kungälv AB
Tfn: 0709-18 19 21

Kristian Hellström – Örebro kommun, suppleant
Telefon: 019- 21 14 68

Skriv till revisionsrådet

4 + 7 =