Styrelse och revisionsråd

SUSA:s styrelse

Ordförande

Annika Johansson, Stegen Ek. För
E-post: annika.johansson@tastegen.se
Tfn: 0707-91 28 90

Kassör och ledamot

Ida Olofsson – Amio konsult AB
E-post: ida@amiokonsult.se
Tfn: 0733-441046

Ledamot och revisionsråd

Mikael Kihlblom – Sustema AB
E-post: mikael.kihlblom@sustema.se
Tfn: 0702-79 90 42

Vice ordförande

Annalena Sjölund, Miljökompassen AB
E-post: annalena@miljokompassen.se
Tfn:0703-15 60 70

Ledamot och revisionsråd

Maria Hedqvist – Ecosustain i Kungälv AB
E-post: maria.hedqvist@ecosustain.se
Tfn: 0709-18 19 21

Suppleant

Max Öberg – DEKRA Industrial AB
E-post: max.oberg@dekra.com
Tfn: +46 10 455 11 69

Sekreterare

Hanna Berggren, SEE U Halmstad AB
E-post: hanna.berggren@seeu.se
Tfn: 073-7082582

Ledamot och revisionsråd

Kristian Hellström – Örebro kommun
E-post: kristian.hellstrom@orebro.se
Tfn:019-21 14 68

Suppleant

Daniel Johansson, Utvecklamera Jemt AB
E-post: daniel@utvecklamera.se
Tfn: 070-1603603

Adress:

SUSA – Sustainable Standards
Drakenbergsgatan 27, nb
117 41 Stockholm

E-post:

info@susa.nu

Revisionsråd

Revisionsrådet är en instans för:

  • allmänna frågor som gäller revisorer och revision
  • handläggning av ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen
  • klagomål gällande revisorer och utfärdare

 

Ledamöter i revisionsrådet

Kristian Hellström – Örebro kommun
Telefon: 019- 21 14 68

Maria Hedqvist – Ecosustain i Kungälv AB
Tfn: 0709-18 19 21

Mikael Kihlblom – Sustema AB
Tfn: 0702-79 90 42

E-post: revisionsrad@susa.nu