För revisorer

Informationssida för befintliga och nya revisorer

Krav på revisorer

Krav på revisorer

Kraven är framtagna för att garantera att revisorerna har:

 • erfarenhet av att genomföra revisioner
 • kunskap i revisionsteknik
 • aktuell kunskap om standarderna de som genomför revisioner enligt

Läs samtliga krav på revisorer i Kravstandarden nedan.

Utbildningar för revisorer

Den inledande webbutbildningen får ni tillgång inför att ni ska gå utbildning/erfarenhetsutbyte. SUSA anordnar utbildningar kontinuerligt under året. Ni hittar inplanerade utbildningar och kalibreringar på Startsidan under Kommande evenemang

h

Ansök om att bli revisor, första gången

Är du intresserad av att bli revisor?

 1. Gå igenom kraven på revisorer en enligt den eller de standarder och metoder som du avser bli revisor enligt och säkerställ att du kan uppfylla kraven
 2. Anmäl dig till utbildning och kalibrering, som du finner på Startsidan under Kommande evenemang
 3. Om du har några funderingar, kontakt gärna revisonsrådet
 4. Ansök om att bli revisor enligt Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas och/eller Hållbarhetsanpassat event via denna länk

Redan godkänd revisor

Utbildningar och kalibreringar för befintliga revisorer

Varje år

Redan godkända revisorer går en webbutbildning i den eller de standarder och metoder de godkända enligt varje år.

Minst vart annat år

Redan godkänd revisor deltar minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer.

 

Vill du bli godkänd revisor för fler standarder?

Då behöver du gå webbutbildning i den aktuella standarden, ansöka om revisorskap och gå utbildningen för nya revisorer i den aktuella standarden.

Årlig kostnad för redan godkända revisorer

 • En standard: 2 000 kr
 • Två standarder: 2 500 kr
 • Tre standarder: 3 000 kr
 • Event ingår i årsavgifter för de som är godkända enligt Svensk Miljöbas och/eller Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

 

 

 

Nya revisorer

Utbildningar och kalibreringar för nya revisorer

Webbutbildning

Utbildningen inleds med en webbutbildning i den eller de standarder och metoder de avser att bli godkänd enligt.

Erfarenhetsutbytesutbildning

SUSA anordnar heldagsutbildning i de standarder som revisorer avser att bli godkända enligt 2-3 gånger per år.

 

Datum för utbildningarna presenteras på Startsidan under kommande evenemang.

 

Kostnad för nya revisorer

 • 1 standard: 8 000 kr
 • 2 standarder: 10 000 kr
 • Revisor som redan är godkänd enligt en standard: 5 000 kr

 

 

 

Event

Utbildningar och kalibreringar för eventrevisorer

Webbutbildning

Varje år går de webbutbildning i eventmetoden.

Erfarenhetsutbytesutbildning

Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. 

 

Datum för utbildningarna presenteras under Aktuellt.

 

Kostnad för eventrevisorer

 • Ingår i kostnaden för att bli/vara Svensk Miljöbasrevisor