Bli diplomerad

Nedan presenterar vi hur ni går tillväga för att bli diplomerad enligt SUSA:s standarder och metoder.

Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas och Systematiskt hållbarhetsarbete

1. Anlita en utfärdare

För att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas och/eller Standard för systematiskt hållbarhetsarbete behöver ni anlita en godkänd utfärdare.

  • Ni hittar de godkända utfärdarna på susa.nu/medlemmar
  • Ta in offerter från flera så ni kan jämföra priser och erbjudanden

2. Utfärdaren erbjuder

Utfärdaren erbjuder handledningsmaterial, mallar och stöd.

 

3. Revision inför diplomering

Utfärdaren vägleder er inför revision och diplomering. Revisionen genomförs av en godkänd revisor. Ni hittar revisorer under susa.nu/revisorer

 

 

Eventdiplomering

1. Abonnera på verktyget av SUSA

Arrangören/eventet abonnerar på verktyget direkt av SUSA. I abonnemanget ingår en timmes introduktion av verktyget.

  • Kontakta oss om ni vill ha en demoinloggning

2. Rådgivare

Om arrangören/eventet har behov av hjälp och stöd anlitas en valfri rådgivare. Bland annat har många av våra utfärdare goda kompetenser inom event och hållbarhetsanpassning.

 

3. Revision inför diplomering

Inför diplomering anlitar ni en godkänd tredjepartsrevisor. Revisorn anger ni direkt i verktyget. Revisorn får inte vara samma person, eller från samma organisation som rådgivaren. Det är alltid bra att ta in offerter från flera revisorer så ni kan jämföra priser och kompetens. Ni hittar revisorer under susa.nu/revisorer