Årsmöte med efterföljande medlemsträff

Stockholm

SUSA bjuder in medlemmarna till årsmöte med efterföljande medlemsträff den 21 mars 2024 9.30 - Fika med kaffe och smörgås 10.00- Årsmöte 12.15 - Lunch 17.00 - Avslut Plats: Stockholm, Stadshuskällaren

Erfarenhetsutbyte/utbildning för nya revisorer i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Att revidera för Svensk Miljöbas & Svensk […]

Utbildning för revisorer för hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Erfarenhetsutbytesutbildning för eventrevisorer Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. Digitalt via Teams.

Revisorsutbildning – Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Hållbar utveckling – och de tre perspektiven i verksamheter Att revidera för Systematiskt hållbarhetsarbete – revisorns roll – tolkning av kraven och workshop Utvärdering Pris: Länk till sida för revisorer […]