Revisorsutbildning – Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Hållbar utveckling - och de tre perspektiven i verksamheter Att revidera för Systematiskt hållbarhetsarbete – revisorns roll – tolkning av kraven och workshop Utvärdering Pris: Länk till sida för […]

Revisorsutbildning – Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Göteborg

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Hållbar utveckling - och de tre perspektiven i verksamheter Att revidera för Systematiskt hållbarhetsarbete – revisorns roll – tolkning av kraven och workshop Utvärdering Pris: Länk till sida för revisorer […]

Erfarenhetsutbyte/utbildning för nya revisorer i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Att revidera för Svensk Miljöbas & Svensk […]