Utbildning i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas kravstandarder

Digitalt

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder redan godkända revisorer enligt någon av standarderna. Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar […]

Webbinar om SUSA:s eventmetod

Digitalt

Hållbarhetsanpassat event SUSA erbjuder ett en digital metod för eventdiplomering-SUSA:s kravstandard för hållbarhetsanpassning av event (1:2022). Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. För att garantera en lägstanivå så har SUSA […]

Årsmöte 2022- SUSA

SUSA bjuder in medlemmarna till årsmöte med efterföljande medlemsträff den 19 maj 2022, kl. 13.00-17.00

Medlemsmöte i SUSA

Föreningen bjuder in medlemmarna till träff för erfarenhetsutbyte, framtidsplaner och trevligheter. 21 september • 10.00 - introduktion till dagarna med smörgåsar och kaffe • 10.30- 12.30 –Grundläggande hållbarhetsutbildning, med kopplingar till lagstiftning inom hållbarhet, som hållbarhetsredovisning, taxonomi, due diligence mm • 12.30-13.30 - Lunch • 13.30 -  Erfarenhetsutbyte och möjligheter att stärka varandra och föreningen […]

Utbildning i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas standarder

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder redan godkända revisorer enligt någon av standarderna. Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar […]

Webbinar i hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Hållbarhetsanpassat event SUSA erbjuder ett en digital metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. För att garantera en lägstanivå så har SUSA valt ut åtta målområden som […]

Utbildning för revisorer för hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Erfarenhetsutbytesutbildning för eventrevisorer Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. Digitalt via Teams.