Utbildning i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas standarder

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder redan godkända revisorer enligt någon av standarderna. Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar […]

Webbinar i hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Hållbarhetsanpassat event SUSA erbjuder ett en digital metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. För att garantera en lägstanivå så har SUSA valt ut åtta målområden som […]

Utbildning för revisorer för hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Erfarenhetsutbytesutbildning för eventrevisorer Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. Digitalt via Teams.

Erfarenhetsutbyte och utbildning för revisorer – hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Erfarenhetsutbytesutbildning för eventrevisorer Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. 27 april kl. 9.00-12.00 Digitalt via Teams. Anmäl er till: annika.johansson(a)tastegen.se

Erfarenhetsutbyte/utbildning för nya revisorer i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Att revidera för Svensk Miljöbas & Svensk […]

Årsmöte 2023

Stockholm

SUSA bjuder in medlemmarna till årsmöte den 24 maj 2023. Efter årsmötet bjuds medlemmarna in till medlemsträff. Plats: Stadshuskällaren, Stockholm

Medlemsmöte den 24 maj

Stockholm

I samband med årsmötet bjuds medlemmarna in till medlemsmöte. Plats: Stadshuskällaren, Stockholm

Medlemsträff i september

Stockholm

21 september Kompetensutveckling inom förändringsledning 22 september Intro till dagen, reflektioner från förändringledningsdagen, tidplanen vi satt upp gällande granskning av utfärdare, utbildning av revisorer Position Green presenterar ett upplägg om hur vi kan använda verktyget för systematiskt hållbarhetsarbete Ledningens engagemang – att leda i förändring, utmaningar, hur förankras Erfarenhetsutbyte om standardens krav organisationens förutsättningar, hållbarhetsaspekter, […]