Årsmöte 2023

Stockholm

SUSA bjuder in medlemmarna till årsmöte den 24 maj 2023. Efter årsmötet bjuds medlemmarna in till medlemsträff. Plats: Stadshuskällaren, Stockholm

Medlemsmöte den 24 maj

Stockholm

I samband med årsmötet bjuds medlemmarna in till medlemsmöte. Plats: Stadshuskällaren, Stockholm

Medlemsträff i september

Stockholm

21 september Kompetensutveckling inom förändringsledning 22 september Intro till dagen, reflektioner från förändringledningsdagen, tidplanen vi satt upp gällande granskning av utfärdare, utbildning av revisorer Position Green presenterar ett upplägg om hur vi kan använda verktyget för systematiskt hållbarhetsarbete Ledningens engagemang – att leda i förändring, utmaningar, hur förankras Erfarenhetsutbyte om standardens krav organisationens förutsättningar, hållbarhetsaspekter, […]

Revisorsutbildning – Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Hållbar utveckling - och de tre perspektiven i verksamheter Att revidera för Systematiskt hållbarhetsarbete – revisorns roll – tolkning av kraven och workshop Utvärdering Pris: Länk till sida för […]

Revisorsutbildning – Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Göteborg

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Hållbar utveckling - och de tre perspektiven i verksamheter Att revidera för Systematiskt hållbarhetsarbete – revisorns roll – tolkning av kraven och workshop Utvärdering Pris: Länk till sida för revisorer […]

Webbinar om SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Digitalt

SUSA bjuder in till webbbinar om Standarden för systematiskt hållbarhetsarbete den 16 februari kl. 9.00-10.00! Innehåll: - Om SUSA - Standard för systematiskt hållbarhetsarbete - Revisorer och utfärdare - CRSD och upphandling Anmäl er till: annika.johansson(a)tastegen.se

Årsmöte med efterföljande medlemsträff

Stockholm

SUSA bjuder in medlemmarna till årsmöte med efterföljande medlemsträff den 21 mars 2024 9.30 - Fika med kaffe och smörgås 10.00- Årsmöte 12.15 - Lunch 17.00 - Avslut Plats: Stockholm, Stadshuskällaren

Erfarenhetsutbyte/utbildning för nya revisorer i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Stockholm

Utbildningen riktar sig till dig som: vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas kravstandarder Utbildningen sker gemensamt för nya revisorer i någon av standarderna, gruppen delas upp när specifika frågor gällande respektive standard är aktuell. Innehåll: Förväntningar på dagen Bakgrund Revisorernas erfarenheter Roller och ansvar Att revidera för Svensk Miljöbas & Svensk […]

Utbildning för revisorer för hållbarhetsanpassat event

Digitalt

Erfarenhetsutbytesutbildning för eventrevisorer Inför att en revisor vill bli revisor enligt eventmetoden går de en erfarenhetsutbytesutbildning i event. Därefter deltar revisorn minst vart annat år i erfarenhetsutbytesträffar med andra revisorer. Digitalt via Teams.