Roller i SUSA

Nedan presenteras de olika rollerna gällande diplomering enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

SUSA – Föreningen

 • Förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar föreningen och dess standarder och metoder
 • Granskar och godkänner utfärdare för ledningssystem
 • Förvaltar och utvecklar eventmetoden
 • Utbildar, granskar och godkänner revisorer
 • Marknadsför utfärdare, revisorer och verksamheter

Utfärdare

 • Tillhandahåller hjälpmedel, handledningsmaterial och rådgivning
 • Verksamhetskontakt vid diplomering
 • Utfärdar diplom
 • Delger logotyp mm. vid godkännande
 • Säkerställer att verksamheten får rätt information gällande kravstandarden

Revisor knuten till utfärdare

 • Kan revidera verksamheten tre år av fyra

Tredjepartsrevisor

 • Revisor som inte är knuten till verksamhetens utfärdare
 • Reviderar verksamheten minst vart fjärde år

SUSAS syfte och uppgift

 • Verka för en hållbar utveckling i kommersiella, offentliga och ideella verksamheter​
 • Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet ​
 • Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg ​
 • Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter​
 • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen ​
 • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt