Aktuellt

Här kan ni följa vad som är på gång i SUSA.

Standard för systematiskt hållbarhetsarbete har antagits

Standard för systematiskt hållbarhetsarbete har antagits

I onsdags antog SUSA:s medlemmar Standard för systematiskt hållbarhetsarbete (1:2023) på sitt årsmöte! Syftet med denna standard är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete som skapar...

Remissrunda, Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Remissrunda, Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

SUSA har arbetat fram en ny standard för systematiskt hållbarhetsarbete, den är nu ute på remissrunda bland medlemmar och intressenter. Är du intresserad av att delta i remissrundan? Kontakta oss så får ni tillgång till standarden och underlaget för att lämna...

Göteborgs Kulturkalas 2022 senast ut att diplomeras för event

Göteborgs Kulturkalas 2022 senast ut att diplomeras för event

SUSA erbjuder ett en digital metod för eventdiplomering- SUSA:s metod för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till...

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

De verksamheter som är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas använder dessa logotyper. Under året kommer en ny utformning av diplom och logotyp gällande diplomering enligt standarderna att tas fram.