I onsdags antog SUSA:s medlemmar Standard för systematiskt hållbarhetsarbete (1:2023) på sitt årsmöte!

Syftet med denna standard är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat
ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete som skapar förutsättningar för att:
• möta omvärldens förväntningar på hållbarhetsansvar,
• minska risker och tillvarata möjligheter och
• bidra till verksamhetens strategiska inriktning.

Vill du läsa standarden så hittar du den genom att klicka här