Våra logotyper

SUSA har en logotypmanual som ska följas för att logotyperna ska få användas.

Våra logotyper

Övergång till nya logotyper och diplom

Hur och när får de användas?

SUSA har en logotypmanual som anger vilka som får använda logotyperna och hur de ska användas. Logotypmanualen måste följas av alla användare.

 

Logotyperna får användas av:

  • SUSA – Sustainable Standards
  • medlemmar och utfärdare
  • diplomerade verksamheter som har ett giltigt diplom
  • intressenter anlitade av föreningen eller en utfärdare

Diplomerade verksamheter

Diplomerade verksamheter får tillgång till logotyperna av sin utfärdare.

Logotypmanual

Diplomerade verksamheter

Diplomerade verksamheter får tillgång till logotyperna av sin utfärdare.

Logotyper för diplom till och med 2022-06-30

h

Svensk Miljöbas - till och med 2022

h

Svensk Kvalitetsbas - till och med 2022