Våra standarder

SUSA erbjuder standarder för miljöledning, kvalitetsledning och en digital metod för hållbarhetsanpassat event.

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning och miljödiplomering

 

Svensk Kvalitetsbas

Svensk Kvalitetsbas kravstandard för kvalitetsledning och kvalitetsdiplomering.

 

Event

Digital metod för hållbarhetsanpassat event, med utgångspunkt i Agenda 2030.

 

Systematiskt hållbarhetsarbete

Standard för systematiskt hållbarhetsarbete (1:2023)

 

Systematik för minskad miljöbelastning, ökad kundnöjdhet och att verka för hållbar utveckling

Möter behoven av systematik

SUSA erbjuder standarder för miljöledning, kvalitetsledning och systematiskt hållbarhetsarbete som har utvecklats utifrån verksamheters behov att kunna visa upp ett kvalitetssäkrat och verifierat ledningssystem för  miljö, kvalitet och hållbarhet.

Standarderna bygger på grundläggande principer för ledningssystem, för att kunna möta verksamheters behov att systematiskt arbeta med förbättringar .

Välja en godkänd utfärdare

För att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas anlitas en godkänd utfärdare. Utfärdaren tillhandahåller vägledning och mallar för att förenkla processen att diplomeras.

 

Godkänd revisorer

Inför diplomering genomförs en revision av en att de revisorer som är godkända att revidera enligt standarden.

Eventdiplomering

För att diplomera sitt event abonnerar du på det digitala verktyget av SUSA, sedan anlitar du vid behov en rådgivare. För att diplomeras behöver du anlita en godkänd tredjepartsrevisor.

Svensk Miljöbas kravstandard

Svensk Miljöbas kravstandard är en miljöledningsstandard som bygger på principerna för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Den senaste standarden – Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) -för verksamheter gäller från den 1 januari 2018.

De verksamheter som diplomerats enligt standarden har bland annat:

 • Säkerställt resurser, fördelat ansvar och ansvarat för att skapat engagemang
 • Genomfört en miljöutredning och bedömt sina betydande miljöaspekter
 • Utifrån sina betydande miljöaspekter har de:
  • upprättat en policy
  • upprättat mål och handlingsplan utifrån policyn
  • genomfört förbättringar
 • Utbildat sina medarbetare i miljö- och hållbarhet
 • Analyserat och beskrivit risker och hur de efterlever miljölagstiftningen
 • Analyserat avvikelser och förbättringsförslag, och hur dessa hanteras
 • Beskrivit sina förbättringar och förändringar
 • Blivit reviderade av en godkänd revisor och diplomerad via en godkänd utfärdare

 

Svensk Kvalitetsbas kravstandard

Svensk Kvalitetsbas kravstandard är en kvalitetsledningsstandard som bygger på principerna för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Den senaste standarden – Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) -för verksamheter gäller från den 1 januari 2020

De verksamheter som diplomerats enligt standarden har bland annat:

 • Säkerställt resurser, fördelat ansvar och ansvarat för att skapat engagemang
 • Genomfört en kartläggning av verksamheten och bedömt sina risker och möjligheter
 • Utifrån sina risker och möjligheter har de:
  • upprättat en policy
  • upprättat mål och handlingsplan utifrån policyn
  • genomfört förbättringar
 • Analyserat och beskrivit riskeroch hur de efterlever bindande krav och förvaäntningar från intressenter
 • Analyserat avvikelser och förbättringsförslag, och hur dessa hanteras
 • Beskrivit sina förbättringar och förändringar
 • Blivit reviderade av en godkänd revisor och diplomerad via en godkänd utfärdare

 

Eventdiplomering

Metoden presenteras på en separat sida.

 

 

Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Den 25 maj 2023 antog SUSA Standard för systematiskt hållbarhetsarbete(1:2023)

Syfte med standarden

Syftet med denna standard är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat
ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete som skapar förutsättningar för att:

 • möta omvärldens förväntningar på hållbarhetsansvar,
 • minska risker och tillvarata möjligheter och
 • bidra till verksamhetens strategiska inriktning.