De verksamheter som är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas använder dessa logotyper.

Under året kommer en ny utformning av diplom och logotyp gällande diplomering enligt standarderna att tas fram.