SUSA har arbetat fram en ny standard för systematiskt hållbarhetsarbete, den är nu ute på remissrunda bland medlemmar och intressenter.

Är du intresserad av att delta i remissrundan?

Kontakta oss så får ni tillgång till standarden och underlaget för att lämna synpunkter.
E-postadress:
hej(a)susa.nu