I onsdags antog SUSA:s medlemmar Standard för systematiskt hållbarhetsarbete (1:2023) på sitt årsmöte! Syftet med denna standard är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete som skapar...