Järfälla kommun  
Godkänd revisor för:  
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2026-12-31 
E-post: sara.andersson3@jarfalla.se