Stella Konsult och Interim AB

Godkänd revisor för:
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2025-12-31
Svensk Kvalitetsbas, t.o.m. 2025-12-31
Event, t.o.m. 2024-12-31
Systematiskt hållbarhetsarbete, t.o.m 2026-12-31
E-post: tamara.lorentzon@stellaab.se