Sustema AB 
Godkänd revisor för:  
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2025-12-31 
Svensk Kvalitetsbas t.o.m 2025-12-31 
Systematiskt hållbarhetsarbete, t..o.m 2026-12-31
E-post: ellinor.avsan@sustema.se