SEE U Halmstad AB
Godkänd revisor för:  
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2023-12-31 
Svensk Kvalitetsbas t.om. 2023-06-30
Event, t.om. 2023-06-30 
E-post: hanna.berggren@seeu.se