Ramboll Sweden AB
Godkänd revisor för:
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2024-12-31
Svensk Kvalitetsbas. t.o.m. 2024-12-31
Event, t.o.m. 2024-06-30
Systematiskt hållbarhetsarbete, t.o.m 2026-12-31
E-post: ida.olofsson@ramboll.se