ViaTellus Miljökonsult  
Godkänd revisor för:  
Svensk Miljöbas, t.o.m. 2025-12-31 
Svensk Kvalitetsbas t.om. 2025-12-31 
Event, t.o.m. 2024-06-30 
E-post: johanna.frej@viatellus.se