Medlem i föreningen sedan 2011.
Godkända utfärdare enligt Svensk Miljöbas t.om: 2025-12-31
Godkända utfärdare enligt Svensk Kvalitetsbas t.om: 2027-02-28
Godkänd utfärdare enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete t.om: 2028-12-31
Kontakt: Jens Ottosson – jens@miljostrategen.se

Länk till hemsida