SUSA har arbetat fram en ny standard för systematiskt hållbarhetsarbete, den är nu ute på remissrunda bland medlemmar och intressenter. Är du intresserad av att delta i remissrundan? Kontakta oss så får ni tillgång till standarden och underlaget för att lämna...