Medlem i föreningen sedan 2018.
Godkänd utfärdare enligt Svensk Miljöbas t.om: 2026-03-31
Godkänd utfärdare enligt Svensk Kvalitetsbas t.om: 2027-02-28
Godkänd utfärdare enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete t.om: 2028-12-31
Kontakt: Ida Olofsson – ida.olofsson@ramboll.se

Länk till hemsida