Medlem i föreningen sedan 2013.
Godkända enligt Svensk Miljöbas t.om: 2026-01-31
Godkända enligt Svensk Kvalitetsbas t.om: 2027-01-31
Godkänd utfärdare enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete t.om: 2028-12-31
Kontakt: Hanna Berggren – hanna.berggren@seeu.se

Länk till hemsida