Stegen, tidigare Miljöstegen är medlem i föreningen sedan 2007.
Godkända utfärdare enligt Svensk Miljöbas t.om: 2023-12-31
Godkända utfärdare enligt Svensk Kvalitetsbas t.om: 2026-11-30
Kontakt: Annika Johansson, annika.johansson@tastegen.se

Länk till hemsida