Medlem i föreningen sedan 2009.
Godkända utfärdare i Svensk Miljöbas t.om: 2028-12-31
Godkända utfärdare i Svensk Kvalitetsbas t.om: 2027-01-31
Godkänd utfärdare enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete t.om: 2028-12-31
Kontakt: Ellinor Avsan, ellinor.avsan@sustema.se

Länk till hemsida